| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Συνελεύσεις

Page history last edited by pandou.paron 11 years, 6 months ago

α) Κυρίαρχο όργανο κάθε Επιτροπής αποτελεί η Συνέλευση των μελών της.

β) Συνελεύσεις συγκαλούνται μετά από απόφαση της ΣΕ ή αν ζητηθεί από το 1/3 των ταμειακώς εντάξει μελών τους. Οι συνελεύσεις πρέπει να είναι καλά οργανωμένες και έγκαιρα δημοσιοποιημένες (ημερομηνία, χώρος κλπ.), για να διευκολύνουν τη συμμετοχή όλων των μελών και να μην εξαντλούνται σε πρόχειρες συνεννοήσεις. Οι συνελεύσεις συζητούν και αποφασίζουν για όλα τα ζητήματα, συνολικά ή μερικά, γενικά ή τοπικά/κλαδικά. Επιδιώκεται ο προγραμματισμός Συνελεύσεων κατόπιν γραπτής εισήγησης των οργάνων.

γ) Η Συνέλευση δικαιούται να πάρει αποφάσεις εφόσον υπάρχει απαρτία 50%+1 στα ταμειακώς εντάξει μέλη.

ε) Στη συζήτηση η βασική κατεύθυνση είναι η συνδιαμόρφωση και η πλατιά συναίνεση με βάση τη συντροφική ανταλλαγή απόψεων. Όταν αυτό δεν καταστεί δυνατό οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία επί των παρόντων, ή με ενισχυμένη πλειοψηφία 2/3 για σημαντικά ζητήματα, στο βαθμό που δεν θίγονται οι προγραμματικές αρχές της ΑΝΤΑΡΣΥΑ., εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο χ και ψ.

στ) Κάθε μέλος της ΑΝΤΑΡΣΥΑ συμμετέχει ισότιμα στη συνέλευση, στην ψήφιση αντιπροσώπων ή μελών της Συντονιστικής Επιτροπής, και στη διαδικασία συζήτησης και απόφασης, εφόσον είναι ταμειακώς εντάξει.

Comments (18)

pandou.paron said

at 12:33 am on Oct 20, 2012

5.1. Κυρίαρχο όργανο κάθε ΤΕ/ΚΕ αποτελεί η Γενική Συνέλευση(ΓΣ) των μελών της.

pandou.paron said

at 12:33 am on Oct 20, 2012

5.2 Η ΓΣ συγκαλείται μετά από απόφαση της ΣΕ ή, αν ζητηθεί από το 1/3 των ταμειακώς εντάξει μελών (βλέπε 2.2.3) της ΤΕ/ΚΕ.

pandou.paron said

at 12:34 am on Oct 20, 2012

5.3 Η ΓΣ πρέπει να είναι καλά οργανωμένη και έγκαιρα δημοσιοποιημένη (ημερομηνία, χώρος κλπ.), για να διευκολύνεται η συμμετοχή όλων των μελών. και να μην εξαντλείται σε πρόχειρες συνεννοήσεις.

pandou.paron said

at 12:34 am on Oct 20, 2012

5.4 Επιδιώκεται ο προγραμματισμός της ΓΣ κατόπιν γραπτής εισήγησης των οργάνων (ΚΣΕ, ΠΣ, ΠΣΕ, ΣΕ).

pandou.paron said

at 12:34 am on Oct 20, 2012

5.5 Η ΓΣ συζητά και αποφασίζει για όλα τα ζητήματα, συνολικά ή μερικά, γενικά ή τοπικά/κλαδικά.

pandou.paron said

at 12:34 am on Oct 20, 2012

5.6.1 Η ΓΣ δικαιούται να πάρει αποφάσεις εφόσον υπάρχει απαρτία 50%+1 στα ταμειακώς εντάξει μέλη(βλέπε 2.2.3).

pandou.paron said

at 12:34 am on Oct 20, 2012

5.6.2 Στη ΓΣ μπορούν να λάβουν μέρος όλα τα εγγεγραμμένα μέλη της ΤΕ/ΚΕ αλλά μόνο τα ταμειακώς εντάξει (βλέπε 2.2.3) μέλη έχουν δικαίωμα εκλέγειν/εκλέγεσθαι.

pandou.paron said

at 12:34 am on Oct 20, 2012

5.7.1 Στη ΓΣ η βασική κατεύθυνση είναι η συνδιαμόρφωση και η πλατιά συναίνεση με βάση τη συντροφική ανταλλαγή απόψεων.

pandou.paron said

at 12:34 am on Oct 20, 2012

5.7.2 Όταν δεν ισχύει το 5.7.1, τότε οι αποφάσεις λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία και απλή πλειοψηφία επί των παρόντων ή με πλειοψηφία 2/3 για σημαντικά ζητήματα στο βαθμό που δεν άπτονται των προγραμματικών αρχών της ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α., εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στα 3.2.2(εγγραφή μέλους), 3.3.2.4 (διαγραφή μέλους) και 6.5(ανάκληση μέλους ΣΕ).

Πάνος Δαμέλος said

at 1:34 am on Jan 25, 2013

Ποιος κρίνει ποια είναι "σημαντικά ζητήματα"; Προτείνω να φύγει το κομμάτι "ή με πλειοψηφία 2/3 για σημαντικά ζητήματα στο βαθμό που δεν άπτονται των προγραμματικών αρχών της ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α." και να μπει στο τέλος "Οι ΤΕ/ΚΕ δεν μπορούν να αποφασίζουν για ζητήματα που άπτονται των προγραμματικών αρχών της ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α."

pandou.paron said

at 12:34 am on Oct 20, 2012

5.7.3.1 Εάν δεν υπάρχει απλή πλειοψηφία, τότε επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία.

pandou.paron said

at 12:35 am on Oct 20, 2012

5.7.3.2 Εάν πάλι δεν υπάρχει απλή πλειοψηφία, τότε δε λαμβάνεται απόφαση. Σε καμιά περίπτωση δεν πλειοψηφεί η πρόταση με τη σχετική πλειοψηφία.

pandou.paron said

at 12:35 am on Oct 20, 2012

5.7.4 Στη διαδικασία ψηφοφορίας, μπορεί μια πρόταση να τεθεί προς ψήφιση με τη μορφή «Υπέρ» ή «Κατά» της πρότασης ή μπορεί να τεθεί αντιπαραθετικά με κάποια άλλη ή με κάποιες άλλες εφόσον άπτονται του ίδιου ζητήματος.

pandou.paron said

at 12:35 am on Oct 20, 2012

5.7.5 Εάν υπάρχουν πάνω από 2 προτάσεις στην αρχική ψηφοφορία που τίθενται αντιπαραθετικά η μία προς την άλλη, τότε, και εφόσον δε συγκεντρωθεί απλή πλειοψηφία στην πρώτη ψηφοφορία, κι εφόσον επαναληφθεί για άλλη μια φορά η ψηφοφορία, γίνεται ψηφοφορία μεταξύ των δυο επικρατέστερων προτάσεων.

pandou.paron said

at 12:35 am on Oct 20, 2012

5.7.5 Το Λευκό επιτρέπεται και ισοδυναμεί με «παρών» στην ψηφοφορία.

pandou.paron said

at 12:35 am on Oct 20, 2012

5.7.6 Μέλος που αποχωρεί από τη ΓΣ τη στιγμή της ψηφοφορίας, αποκλείεται από την ψηφοφορία στην επόμενη ΓΣ.

Πάνος Δαμέλος said

at 1:35 am on Jan 25, 2013

Ποια η χρησιμότητα της συγκεκριμένης πρότασης;

pandou.paron said

at 12:35 am on Oct 20, 2012

5.8 Σε περίπτωση που είναι τεχνικά αδύνατον να συγκληθεί Γενική Συνέλευση και μόνο για ιδιαίτερα επείγοντα ζητήματα, μπορεί να αποφασίζει η Συντονιστική Επιτροπή με απλή πλειοψηφία, αφού λάβει υπόψη τη γνώμη των μελών της ΤΕ/ΚΕ.

You don't have permission to comment on this page.